Start Insurance
С полисом страховой компании PVZP вы продлите визу и сможете получить комплексное медицинское обслуживание.
Приходите к нам
Нас уже 4340 довольных студентов
— Тысячи студентов не могут ошибаться!
Екатерина наша хорошая клиентка
  • Прага

    Start Isurance s.r.o
    IČO: 28623151
    Washingtonova 1567/25
    E-mail: info@startin.cz

Společnost START INSURANCE s.r.o., je povinna dodržovat Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). V souladu s tímto zákonem nastavila mechanismus, který umožní hlásit porušení nebo hrozící porušení tohoto zákona, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

Oznamovatelem může být jakákoliv osoba, která pojme podezření na porušení nebo hrozící porušení zákona.

Hlášení je možné provést:
— prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu START INSURANCE s.r.o., oddělení compliance, Washingtonova 1567/25, 110 00 – Nové město — elektronicky na adresu: whistleblowing.startin@seznam.cz  (do předmětu podání uveďte prosím slovo: whistleblowing)

Společnost START INSURANCE zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.